…o Klubie Tańca Towarzyskiego i Współczesnego SIERADAN…

Klub Tańca Towarzyskiego i Jazzowego  „Sieradan” rozpoczął swoją działalność w 1990 roku jako propozycja zorganizowania wolnego czasu dla mieszkańców  Krapkowic i okolic. Od początku swojego istnienia  klub skierował swoją ofertę do szerokiego grona odbiorców. Nauka tańca interesowała zarówno najmłodsze dzieci, młodzież jak i dorosłych. Początki działalności SIERY to okres pracy trenerów nad parami turniejowymi, pod kątem ich występów na parkietach Polski. Klub w swej historii może pochwalić się wychowaniem E, D, C, B i A klasowych par tańca towarzyskiego. Niebawem okazuje się jednak, że oferta klubu powinna być nieco szersza i w ten sposób narodziła się grupa tańca jazzowego zajmująca się SHOW DANCE. Grupowa formuła tańca na stałe przyjmuje się w klubie SIERA i do dziś stanowi kulturalną wizytówkę Krapkowic.

Istotnym elementem pracy klubu, cieszącym się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników przyjeżdżających z całego kraju, jak i wśród krapkowickiej publiczności są turnieje tańca towarzyskiego. Konfrontacje par tanecznych to bez wątpienia kulturalne wydarzenia, które wnoszą w naszą codzienność ładunek artystycznych i estetycznych wrażeń. Występy na turniejach, sukcesy i porażki nieustannie motywują tancerzy do pracy podczas klubowych treningów i  doskonalenia swych umiejętności tanecznych. Wyniki SIERY na krajowych arenach przez ponad 20 letni okres funkcjonowania, ukształtowały  w świecie tanecznym opinię o klubie jako  godnym przeciwniku, prezentującym dobry styl i poziom taneczny. Duże zasługi w tym względzie należą się trenerce i choreograf Agnieszce Daniszewskiej, która przez cały ten okres jest twórczo zaangażowana w życie klubu.

Kultura ruchu jaką promuje trenerka to aktualnie przede wszystkim taniec nowoczesny, który jest mieszanką różnych technik jazzowych. Formuła tańca grupowego jak widać sprawdza się przez lata na tyle dobrze, że taniec towarzyski , który do niedawna dominował pozostał na drugim planie. Wyjątkiem w tym temacie pozostają cieszące się wśród młodzieży i dorosłych kursy tańca towarzyskiego.  Poszukując nowych inspiracji i wyzwań Agnieszka Daniszewska, bazując na doświadczeniu i umiejętnościach swoich tancerzy zaczęła tworzyć widowiska z gatunku teatru tańca, w których taniec tworzy całość z muzyką światłem i słowem. W ten sposób z klubu wyłoniła się grupa dojrzalszych tancerzy występująca  pod nazwą STUDIO JAZZOWE ADAN i Teart Tańca MoDEKo. Spektakle taneczne, są bez wątpienia wyrazem dalszych poszukiwań oraz dowodem  rozwoju artystycznego Klubu i trenerki.  Obrazujące wybrane tematy  i problemy życia  choreografie, zawierają konkretne przekaz dla widza. Formy spektaklów są na tyle ciekawe a jednocześnie czytelne, iż nie powinniśmy, my widzowie mieć problemów z ich interpretacją . Aczkolwiek o tym ile każdy z nas jest w stanie odczytać decyduje subiektywna wrażliwość i umiejętność odnajdywania w spektaklach  tego  co nie powiedziane, subtelne i ulotne jak ruch i gesty tancerzy.

W oparciu o swój dorobek artystyczny klub przy pomocy władz miasta, sponsorów i wielu sympatyków organizuje co roku rożne imprezy, turnieje, pokazy, szkolenia i wyjazdy.

Mając na celu popularyzacje tańca jako formy wychowania, rekreacji i rozrywki, a tym samym tworząc swojego rodzaju kulturalną ofertę dla mieszkańców Klub Tańca Towarzyskiego i Współczesnego SIERADAN stara się, aby taniec był  sposobem na zdrowe, aktywne życie. Przecież o tym, że taniec to sztuka i tańczyć umieć wypada nie trzeba dziś nikogo przekonywać.

Choreografowie

właściciel, choreograf, pedagog tańca
button
pedagog,tancerz,instruktor fitness,instruktor pływania
button
choreograf, pedagog tańca
button