PLAN ZAJĘCI NA 2022/2023  BĘDZIE DOSTĘPNY 25 SIERPNIA 2022